Tel: +98 21 2656 6018

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

شمال تايلند و لائوس

شمال تايلند و لائوس|9 روزه

سفر به شهر تاریخی و باستانی لانگ پربنگ و بازدید و عکاسی از معابد و آثار تاریخی و فرهنگی این شهرکه از شهرهای برگزیده و منتخب یونسکو می باشد( World Heritage City). بازدید و عکاسی از طلوع و غروب آفتاب بر روی رودخانه تاریخی و مقدس میکنگ ،گشت و بازدید از بازار شبانه لانگ پربنگ (Night Market)

درجه فعالیت: آسان
وضعیت ثبت نام: تکمیل
اطلاعات بیشتر
سفری  ماجراجويانه به  شمال تايلند و لائوس

سفری ماجراجويانه به شمال تايلند و لائوس |12 روزه

سفر به شهر تاریخی و باستانی لانگ پربنگ و بازدید و عکاسی از معابد و آثار تاریخی و فرهنگی این شهرکه از شهرهای برگزیده و منتخب یونسکو می باشد( World Heritage City). بازدید و عکاسی از طلوع و غروب آفتاب بر روی رودخانه تاریخی و مقدس میکنگ ،گشت و بازدید از بازار شبانه لانگ پربنگ (Night Market)

درجه فعالیت: آسان
وضعیت ثبت نام: تکمیل
اطلاعات بیشتر
تایلند، لائوس و کامبو ج

تایلند، لائوس و کامبو ج|16 روزه

بازدید از شهر چیانگ رای، تور ویژه فرهنگی تاریخی شمال تایلند، برنامه قایق سواری در رودخانه میکنگ، سفر به شهر تاریخی و باستانی لانگ پربنگ و بازدید و عکاسی از معابد و آثار تاریخی و فرهنگی شهر شهر لانگ پربنگ جزء شهرهای برگزیده و منتخب یونسکو می باشد( World Heritage City). بازدید و عکاسی از طلوع و غروب آفتاب بر روی رودخانه تاریخی و مقدس میکنگ،گشت و بازدید از بازار شبانه لانگ پربنگ (Night Market)، بازدید و عکاسی از مراسم آئینی راهبان بودایی، خرید از بازار صنایع دستی و هنری و سنتی لائوس، تور یکروزه طبیعت گردی و پیاده روی در شمال لائوس، بازدید ازموزه شهر لانگ پربنگ، برنامه دوچرخه سواری در لانگ پربنگ

تاریخ :
1393/05/02

درجه فعالیت: آسان
وضعیت ثبت نام: تکمیل
اطلاعات بیشتر