Tel: +98 21 888 444 17

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

شمال تايلند و لائوس

شمال تايلند و لائوس|9 روزه

سفر به شهر تاریخی و باستانی لانگ پربنگ و بازدید و عکاسی از معابد و آثار تاریخی و فرهنگی این شهرکه از شهرهای برگزیده و منتخب یونسکو می باشد( World Heritage City). بازدید و عکاسی از طلوع و غروب آفتاب بر روی رودخانه تاریخی و مقدس میکنگ ،گشت و بازدید از بازار شبانه لانگ پربنگ (Night Market)

تاریخ :
1393/05/02

درجه فعالیت: آسان
وضعیت ثبت نام: موجود
اطلاعات بیشتر
سفر به کامبوج - پایتخت تاریخ و فرهنگ جنوب شرق آسیا

سفر به کامبوج - پایتخت تاریخ و فرهنگ جنوب شرق آسیا |8 روزه

 بازدید از شهر تاریخی و فرهنگی سیم ریپ (Siem reap)
 تور ویژه بازدید از عظیم ترین بنای مذهبی جهان آنگوروات (Angkor Wat)
 پیاده روی و عکاسی از مناظر شگفت انگیز معابد و بناهای تاریخی بودایی شهر معابد آنگور
 بازدید از بازار محلی و صنایع دستی شهر سیم ریپ

تاریخ :
1393/05/09

درجه فعالیت: آسان
وضعیت ثبت نام: موجود
اطلاعات بیشتر
سفری  ماجراجويانه به  شمال تايلند و لائوس

سفری ماجراجويانه به شمال تايلند و لائوس |12 روزه

سفر به شهر تاریخی و باستانی لانگ پربنگ و بازدید و عکاسی از معابد و آثار تاریخی و فرهنگی این شهرکه از شهرهای برگزیده و منتخب یونسکو می باشد( World Heritage City). بازدید و عکاسی از طلوع و غروب آفتاب بر روی رودخانه تاریخی و مقدس میکنگ ،گشت و بازدید از بازار شبانه لانگ پربنگ (Night Market)

تاریخ :
1393/04/26

درجه فعالیت: آسان
وضعیت ثبت نام: موجود
اطلاعات بیشتر
تایلند، لائوس و کامبو ج

تایلند، لائوس و کامبو ج|16 روزه

بازدید از شهر چیانگ رای، تور ویژه فرهنگی تاریخی شمال تایلند، برنامه قایق سواری در رودخانه میکنگ، سفر به شهر تاریخی و باستانی لانگ پربنگ و بازدید و عکاسی از معابد و آثار تاریخی و فرهنگی شهر شهر لانگ پربنگ جزء شهرهای برگزیده و منتخب یونسکو می باشد( World Heritage City). بازدید و عکاسی از طلوع و غروب آفتاب بر روی رودخانه تاریخی و مقدس میکنگ،گشت و بازدید از بازار شبانه لانگ پربنگ (Night Market)، بازدید و عکاسی از مراسم آئینی راهبان بودایی، خرید از بازار صنایع دستی و هنری و سنتی لائوس، تور یکروزه طبیعت گردی و پیاده روی در شمال لائوس، بازدید ازموزه شهر لانگ پربنگ، برنامه دوچرخه سواری در لانگ پربنگ

تاریخ :
1393/05/02

درجه فعالیت: آسان
وضعیت ثبت نام: محدود
اطلاعات بیشتر