Tel: +98 21 2656 6018

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

جاذبه های گردشگری استانبول :

 

موزه هنرهای اسلامی تركیه

 

ابراهیم پاشا دوست نزدیك وصدراعظم سلیمان بود، كه در كودكی در یونان اسیر ترك‌ها شد و به عنوان بردهبه خانه‌داری امپراطوری فروخته شد. او در توپكاپی به عنوان پیام‌رسان كارمی‌كرد، جایی كه با سلیمان كه هم‌سال او بود دوست شد، هنگامی‌ دوستش سلطانشد او به مقام صدراعظمی دست یافت.
این قصر را سلیمان، یك سال پیش از آنكه خواهرش را به عقدابراهیم پاشا دراورد، به او بخشید. اگرچه، این دوران زیبا دوام چندانینیافت. ثروت، قدرت و نفوذ او بر سلطان چنان زیاد شد كه رشك دیگران رابرانگیخت، و بیش از همه، حسد همسر قدرتمند سلیمان (روكسلانا). روكسلاناهمسرش را متقاعد كرد كه ابراهیم پاشا دشمن است و سلطان در ۱۹۵۳دستور قتلاو را صادر كرد.
این موزه در سال ۱۵۲۴به دستور وزیر اعظم ساخته شد. این بنابزرگترین بنائی بود که در تاریخ دوره امپراطوری عثمانی ساخته شد. مجموعهموزه شامل آثاری از قرون هشتم تا نوزدهم میلادی است. شاخص‌ترین‌های آننمایشگاه بسیار زیبایی از خوشنویسی و ابزار و ادوات آن، فرمان‌های شاهی،طغرا‌ها، و نسخ خطی آرایش یافته است. در بزرگترین تالار قصر (آخرین اتاقطبقه اول) رحل‌های قرآن زیبایی از قرن ۱۶، مینیاتور‌های تركی و مجموعهبسیار نفیسی از كهن‌ترین فرش‌های دنیا نگهداری می‌شوند. در این موزههمچنین، سرامیک‌های ارزشمند، اشیاء فلزی و چوبی هنری و پارچه‌های كهننگهداری می‌شوند.
كافی‌شاپ در حیاط موزه نیز میز‌هایی در تراس با دید زیبایی از هیپودروم (سیرك) دارد.

آدرس: تركیه، استانبول، سلطان احمد، آتمیدانی
تلفن: ۱۸۰۵ ۵۱۸ (۲۱۲ ۰۰۹۰)
ساعات بازدید
(نوامبر تا مارس) سه‌شنبه تا یكشنبه از ۱۰:۰۰تا ۱۷:۰۰
(آوریل تا اكتبر) سه‌شنبه تا یكشنبه از ۱۰:۰۰تا ۱۸:۰۰گروه: موزه، كاخ

alt

 

مسجد فاتح

 

این مسجد ابتدا در فواصلسال‌های ۱۴۶۳تا ۱۴۷۰ساخته شد و اولین مسجد امپراطوری پس از پیروزی است. نام این مسجد از نام فاتح سلطان محمّد فاتح، فاتح شهر استانبول، گرفته شده. این بنا نیز در بالاترین نقطه تپه‌ای در استانبول قرار دارد، جایی كه پیشاز آن كلیسای حواریون و مدفن كنستانتین و سایر امپراطوران بیزانتین وجودداشت. در کنار این مسجد مجموعه‌ای از ساختمان‌های خیریه مذهبی، مدرسه‌ها،آسایشگاه‌ها، حمام‌ها، بیمارستان، کاروانسرا و کتابخانه بنا شد که همگیارزش بازدید را دارند.
متاسفانه مسجد امروزی همانی نیست كه محمد فاتح بنا كرد. مسجداصلی سیصد سال و تا زلزله ۱۷۶۶بر پای بود، و پس از بازسازی در آتش‌سوزیسال ۱۷۸۲از بین رفت. در زمان عبدالحمید اول مسجد امروزی با نقشه‌ای متفاوتساخته شد. گرچه هنوز باقیمانده‌هایی از مسجد اصلی، حیاط و دروازه ورودی،وجود دارند.
درست پشت مسجد، آرامگاه‌های محمد فاتح و همسرش، گلبهار،قراردارند. گرچه گفته می‌شود كه مزار محمد فاتح زیر منبر مسجد بوده است. محمد فاتح بسیار گرامی داشته می‌شود و همیشه زایرینی در اطراف آرامگاهشدیده می‌شوند.
روزهای یكشنبه چمن‌زار حیاط محل پیك‌نیك اهالی استانبول است وروزهای چهارشنبه حیاط و خیابان‌های اطراف میزبان فاتح پازاری، بازار هفتگیالبسه و اجناس است.

آدرس: تركیه، استانبول، منطقه غربی، فوزی پاشا جادسی
گروه: مذهبی

alt

 

مسجد رستم پاشا

 

این مسجد نیز یکی دیگر ازشاهکارهای معمارسنیان می باشد. این مسجد در سال ۱۵۶۱میلادی به دستور رستمپاشا ، وزیر بزرگ و داماد سلیمان اعظم بنا نهاده شد و نمایشگر بهترینمعماری و كاشیكاری عثمانی است. گفته می‌شود كه این مسجد پیش الگوی شاهكارمعمارسنیان، مسجد سلیمیه است.
بالای پله‌های ورودی، ایوان زیبای ستون‌دار مسجد است. از میانآنها نمای كاشیكاری شده مسجد با كاشی‌های ایزنیك پیداست، از همان نوعكاشی‌های زیبای داخل. و یك گنبد بسیار زیبا توسط چهار ستون استوار شده است.
كاشیكاری‌ها حكایت از ثروت و نفوذ رستم پاشا دارند. كاشی‌های ایزنیك بسیار گرانقیمت و پر اقبال هستند.

آدرس: تركیه، استانبول، امینونو، حصیرچیلار
تلفن: ۷۳۵۰ ۵۲۶ (۲۱۲ ۰۰۹۰)
گروه: مذهبی

alt

 

مسجد سلیمانیه

 

مسجد سلیمانیه به همراه گنبد وچهار مناره بلند و باریکش همچون تاجی بر سر یكی از هفت تپه و ناظر بر شاخطلایی است. این مسجد بدستور بزرگترین، ثروتمند‌ترین و قدرتمند‌ترین سلطانعثمانی، سلیمان اول (۱۵۶۶-۱۵۲۰) و توسط معمار سنیان که معروفترین معماردوره طلائی امپراطوری عثمانی به شمار می‌آمده، ساخته شد و چهارمین مسجداشرافی بود كه در استانبول بنا شد. گرچه معمار سینان مسجد كوچكتر سلیمیه رابهترین كار خود میدانست اما مسجد سلیمانیه را برای آرامگاهش انتخاب كرد. شاید به این خاطر كه می‌دانست این مسجد جایی خواهد بود كه بیشتر نامش راجاودان می‌كند. آرامگاه او نزدیك ساختمان مدرسه و درست بیرون باغ مسجد است.
این مسجد که یکی از زیباترین مساجد موجود در شهر استانبولمی‌باشد در فاصله سالهای ۱۵۵۰تا ۱۵۵۷میلادی و در قسمت غربی خلیج استانبولبنا شد. مدارك نشان می‌دهند كه ۳۵۲۳كارگر در ساخت آن همت گماردند. اینمسجد خاطرات تلخی نیز دارد. در سال ۱۶۶۰در آتش سوخت، ستون‌های بزرگش بعدانقاشی شد و بعدها در سال ۱۹۵۶بازسازی شد.
در قسمت داخل مسجد محراب و منبری از سنگ قرمز کنده کاری شدهوجود دارد و پنجره‌ها به شیشه های رنگی مزین است. در باغهای این مجموعه،نزدیك دیوارهای ضلع جنوب شرقی، آرامگاه سلیمان و همسرش خرم سلطان قرار داردكه كاشیكاری‌های بسیار زیبایی دارند.
چهار مدرسه دینی‌، یک مدرسه طب‌، یک کاروانسرا‌، حمام ترکی كههنوز كار می‌كند‌، آشپزخانه و آسایشگاهی برای فقرا در این مجموعه به چشممی‌خورد. آشپزخانه امروزه رستورانی بنام ضیافت‌خانه است، مكانی عالی براییك چای لذت‌بخش.

نكته: اگر پله‌های نگارخانه در ضلع شمال‌شرقی، روبروی شاخطلایی، در هنگام بازدیدتان باز بودند، حتماً بالا بروید و از تراس، یكی ازبهترین منظره‌ها را تماشا كنید.
آدرس: تركیه، استانبول، بازار، پروفسور صادق سامی اونار جادسی
تلفن: ۰۱۳۹ ۵۱۴ (۲۱۲ ۰۰۹۰)
گروه: مذهبی

 alt

 

 

 

مسجد سلطان احمد ( مسجد آبی )

مسجد سلطان احمد (مسجد آبی) بهثمر نشستن همه تلاش‌ها برای هماهنگی، تقارن و ظرافت است. با شش مناره وحیاطی كه از همه مساجد دوره عثمانی بزرگ‌تر است. فضاهای داخلی نیز همچنینبزرگ هستند، ده‌ها هزار كاشی آبی رنگ ایزنیك (شهری در نزدیكی آنتالیا كهكاشی‌ها در آنجا ساخته شد) و دلیل شهرت این مسجد به نام مسجد آبی، ۲۶۰پنجره با شیشه‌های منقوش و نمازخانه‌ای وسیع و باشكوه.
این مسجد در فاصله  سالهای ۱۶۰۹تا ۱۶۱۶، هزار سال پس از مسجد ایاصوفیه، توسط معماری بنام محمت (محمد) ساخته شد.

آدرس: تركیه، استانبول، سلطان احمد، میدان ایاصوفیه
تلفن: ۱۳۱۹ ۵۱۸ (۲۱۲ ۰۰۹۰)
ساعات بازدید: از ۹:۳۰تا ۱۶:۳۰بجز زمان نمازگزاری
گروه: مذهبی

alt

 

مسجد و موزه ایاصوفیه

 

ایاصوفیه یا حاجیاسوفیا (فرزانه مقدس) معروف‌ترین بنا و یكیاز زیباترین‌هایشان در استانبول است. این ساختمان ابتدا كلیسای مسیحیت شرقبود که در دوره امپراتوری بیزانس به سال ۵۳۲میلادی بنا به دستور امپراتورکنستانتین بزرگ ساخته شد. و بعد در قرن ۶میلادی توسط جاستنیانوس موردبازسازی و مرمت قرار گرفت. برای بازسازی بنا دو معمار به نام‌های ایسیدوروس(از میلتوس یا سوكلی فعلی) و آنتییوس (از تراللس یا آیدنلی فعلی) ماموریتیافتند. بنا با كار ۱۰هزار كارگر در طول پنج سال و تحت نظر ۱۰۰استاد باشیتكمیل شد و به تاریخ ۲۷آرالیك ۵۳۷افتتاح شد. این کلیسا نخست کلیسای بزرگنام‌ گرفت. پس از فتح استانبول، سلطان محمد دوم دستور داد کلیسای ایاصوفیهرا به مسجد تبدیل کنند. سلیمان اول دستور داد نقاشی‌ها و نگارگری‌های داخلایاصوفیه را بپوشانند تا نماز جمعه در آنجا خوانده شود. سلیم دوم به معمارسنان دستور داد که ایاصوفیه را مرمت کند. در زمان مراد سوم، مناره و منبر ومحراب به ساختمان ایاصوفیه افزوده شد. در زمان مراد چهارم، آیاتی از قرآنبه خط مصطفی چلبی در دیوارها و سقف ایاصوفیه نگاشته شد؛ علاوه بر اینلوحه‌هایی دور تا دور سقف ایاصوفیه نصب شد که در آن نام الله، محمد،ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن و حسین نوشته شده بود. این لوحه‌ها در زمانسلطنت عبدالمجید با الواح مدوری که به خط ابراهیم افندی نوشته شده بود،جایگزین گردید. پس از اعلام حکومت جمهوری در ترکیه و به قدرت رسیدن آتاترک،ایاصوفیه به موزه تبدیل شد و تا امروز به همین شکل باقی مانده‌است.
ارتفاع گنبد بزرگ این قصر از سطح زمین ۵۵متر و قطر آن ۳۱مترمی‌باشد كه بوسیله ۴۰پشت‌بند بزرگ و روی چهار ستون اصلی سوار شده است. لحظه ای درنگ و تأمل در این قصر کافی است تا توجه شما به وجود موازئیک‌هایمتعلق به دوره بیزانس که در ساخت این مکان مورد استفاده قرار گرفته معطوفشود.
داخل مسجد در دست بازسازی است و داربست‌های بسیاری به صورت برج تا گنبد ادامه یافته‌اند.

نكته: موزاییك‌های زیبای مسجد خصوصاً آنهایی كه در گالریاست را از دست ندهید. گالری از طریق مسیر بالارو سنگی سمت چپ ورودی دردسترس است.
آدرس: تركیه، استانبول، سلطان احمد، میدان ایاصوفیه
تلفن: ۱۷۵۰ ۵۲۲ (۲۱۲ ۰۰۹۰)
ساعات بازدید: همه روزه به استثناء روزهای دوشنبه از ساعت ۹:۰۰الی ۱۹:۳۰
بهای ورود: ۱۰لیر جدید تركیه
گروه: مذهبی، موزه‌ها

alt

 

کاخ دولما باغچه

 

این کاخ ۶۰۰متری در ساحلاروپایی تنگه بسفر قرار گرفته است. قسمت بیرونی این کاخ توسط سلطانعبدالمجید اول در اواسط قرن ۱۹میلادی ساخته شد.
وجود سالن بزرگ در این کاخ با ۵۶ستون داخل آن و چلچراغ شکیل و۵/۴تنی آن با ۷۵۰لامپ موجود در آن چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند. درزمان‌های گذشته جهت خوشایند ساکنین این کاخ پرندگان مختلف از اقساط نقاطجهان گردآوری و نگهداری می‌شده است.
تمامی ساعت‌های كاخ بر روی ۹:۰۵متوقف هستند، ساعتی كه موسسجمهوری ترکیه، آتاتورک، در این کاخ در تاریخ ۱۰نوامبر ۱۹۳۸دیده از جهانفروبست.
 

نكته: راهنمایان كاخ گروه‌های بازدیدكنندگان را به كاخراهنمایی می‌كنند. این تور‌ها در ساعات پر بازدید هر ۵دقیقه یك بار و درساعات معمولی‌تر هر ۲۵دقیقه یكبار است. تور كامل حدود ۲ساعت طول می‌كشد.
آدرس: تركیه، استانبول، بشیكتاش، دولما باغچه
تلفن: ۹۰۰۰ ۲۳۶ (۲۱۲ ۰۰۹۰)
ساعات بازدید: روز‌های دوشنبه و پنج‌شنبه تعطیل است
گروه: كاخ‌ها

 

کاخ توپ کاپی

 

کاخ توپکاپی که در طول قرون19-15 در مرکز امپراطوری عثمانی قرار داشته  است. ساختمان جدید کاخ توپکاپیاز سال 1466 شروع و در تاریخ 1948 و پیش از فوت سلطان محمد فاتح در سال1478 ساخته شده است

خانه سلیم مست كه پس از آنكهمشروب بسیاری خورد در حمام غرق شد و خانه ابراهیم دیوانه كه پس از چهار سالزندانی شدن در قصر قفس، عقل خود را از دست داد. خانه داستان‌های رنگارنگ وقصه‌های سلاطین. کاخ توپ‌کاپی در محل تلاقی تنگه بسفر ، خلیج شاخ طلایی ودریای مرمره قرار گرفته است. این کاخ متعلق به قرن ۱۵تا ۱۹میلادی و دورانامپراطوری عثمانی است. این کاخ توسط محمد فاتح در ۱۴۵۳بنیان شد و تادرگذشتش در سال ۱۴۸۱در آن زیست. پس از او محل زندگی سلاطین و دولتمردانعثمانی بود و محمد دوم آخرین امپراطوری بود كه در آن خانه كرد. توپ‌كاپی ازمیان قرن‌ها بزرگ‌تر شد و چهره عوض كرد اما بنیان چهار باغ او همان ماندكه بود. كاخ دارای باغ بسیار باشکوهی است.

در سمت راست کاخ درختان سروقرار گرفته و مطبخ‌های کاخ نیز در همین سمت جای گرفته‌اند. امروزه از اینمحل به عنوان نمایشگاهی از مجموعه‌های کریستال، نقره و ظروف چینی که مربوطبه دوره امپراطوری عثمانی است، استفاده می‌شود. در قسمت چپ کاخ حرمسرا قراردارد. در این بخش همسران و فرزندان سلاطین در انزوا زندگی می‌کرده‌اند. سومین بخش کاخ نیز شامل سالن اجتماعات ، کتابخانه احمد سوم ، نمایشگاهی ازلوازم شخصی سلاطین و خانواده‌ی سلطنتی ، جواهرات بسیار مشهور و قیمتی و نیزمجموعه‌ای از دست نوشته‌ها می‌باشد. در میانی‌ترین بخش این قصر زیباعمارتی است که ردای حضرت محمّد (ص) در آن نگهداری می‌شود. این ردا پس از آنکه عثمانی ها به دین اسلام گرویدند به استانبول آورده شد.

موزه های باستان شناسی در قسمتداخلی اولین حیاط کاخ توپ کاپی قرار دارند. در این مکان کلکسیونی ازعتیقه‌ها و گنج های با ارزش وجود دارد. از جمله این آثار با ارزش می توانبه تابوت سنگی اسکندر و نمای سر در معبد آتن اشاره کرد. در موزه مشرقباستان نیز می‌توان نمونه هائی از هنر سومریها ، بابلیها و عاشوریان رایافت کرد.

نكته: صبح زود به دیدن موزه بروید و اول حرم را ببینید كه دیرتر شاید این شانس را نداشته باشید.
آدرس: تركیه، استانبول، سلطان احمد، سقوك چشمه
تلفن: ۰۴۸۰ ۵۱۲ (۲۱۲ ۰۰۹۰)
ساعات بازدید: چهارشنبه تا دو‌شنبه: ۹:۰۰الی ۱۷:۰۰ - روز‌های سه‌شنبه تعطیل است.
گروه: كاخ‌ها

 

موزهKariye

 

موزهKariye که یکی اززیباترین آثار دوره بیزانس می باشد هنوز هم دکوراسیون موزائیک و نقاشیدیواری خود را حفظ کرده است .یکی دیگر از مکانهایی که نمی توان چشم پوشیکرد مسجد ایوب است . در اینجا زیارت کنندگان سلطان ایوب ، حظی معنوی همراهبا نغمه کبوتران را خواهندچشید. استانبول شهری تاریخی است که آثار باستانیآن با ساختمانهای مدرن ادغام شده است

 

جزایر اطراف استانبول

 

اطراف استانبول مجموعه ای ازجزایر نه گانه وجود دارد که به جزایر شاهزادگان نیز معروف است. در دورانبیزانس این جزایر محل تعبیدگاه شاهزادگان به شمار می آمده است. امروزه اینمکان با توجه به اقلیم آب و هوائی مناسب و هم چنین خانه های چوبی خود کهمتعلق به قرن 19 می باشد به عنوان مرکزی مناسب برای گذراندن تعطیلات درروزهای گرم تابستان مبدل شده است. از جمله بزرگترین این جزایر جزیره بویوکآدا می باشد که در آن امکان گردش با کالسکه و یا گذراندن ساعاتی در سواحلاین منطقه فراهم استاز جزایر دیگر معروف این مجمع الجزایر می توان بهکنیالی ، صدف ، بورگاز و هی بلی آدا اشاره کرد
برای رفتن به این جزایر می توان از کشتی های موجود در سواحلبخش اروپائی و یا آسیائی استانبول استفاده کرد. در فصل تابستان اتوبوسهایدریائی موجود در منطقه کاتاباش نیز ترتیب انتقال شما را به این جزایر راخواهد داد.

تنگه بسفر

 

در مدت اقامت خود در استانبول ،هرگز گشت و گذار با قایقهای قدیمی و سنتی در تنگه بسفر را فراموش نکنید. این تنگه در واقع قاره اروپا را از قاره آسیا جدا می کند. سواحل تنگه بسفرترکیبی است از زمانهای گذشته و حال و به نوعی شکوه و جلال امروزی و زیبائی وسادگی گذشته را به تصویر می کشد. هتل های مدرن و ویلاهای چوبی قرار گرفتهدر حاشیه ساحل به همراه کاخهای زیبای مرمرین که در مجاورت قلعه های سنگیروستائی و دهکده های کوچک ماهیگیری قرار گرفته جذابیت این منطقه را دوچندان نموده است. گردش با قایق یکی از بهترین راههای تماشای اطراف تنگهبسفر است
 
با گردش در این منطقه توسط قا یق که بصورت زیگزاگ حرکت میکنند شما این امکان را خواهید داشت تا تقریباً تمامی ساحلهای اطراف تنگه رااز نزدیک مشاهده کنید. در صورت تمایل به گردش با قایق در این نواحی ازایستگاه امین انو سوار بر کشتی شوید.هزینه گردش با کشتی در این منطقهعلیرغم زمان 6 ساعته آن بسیار مقرون به صرفه می باشد. درصورت تمایل بهاستفاده از قایقهای اختصاصی جهت گردش ، در اطراف منطقه خلیج آژانسهایمخصوصی وجود دارد که با مراجعه به آنها می توان به سیاحت پرداخت. در اینآژانسها تورهای نیم روزه شبانه یا روزانه دایر می باشد.

 

 

جاذبه های گردشگری استانبول :

 

موزه هنرهای اسلامی تركیه

 

ابراهیم پاشا دوست نزدیك وصدراعظم سلیمان بود، كه در كودكی در یونان اسیر ترك‌ها شد و به عنوان بردهبه خانه‌داری امپراطوری فروخته شد. او در توپكاپی به عنوان پیام‌رسان كارمی‌كرد، جایی كه با سلیمان كه هم‌سال او بود دوست شد، هنگامی‌ دوستش سلطانشد او به مقام صدراعظمی دست یافت.
این قصر را سلیمان، یك سال پیش از آنكه خواهرش را به عقدابراهیم پاشا دراورد، به او بخشید. اگرچه، این دوران زیبا دوام چندانینیافت. ثروت، قدرت و نفوذ او بر سلطان چنان زیاد شد كه رشك دیگران رابرانگیخت، و بیش از همه، حسد همسر قدرتمند سلیمان (روكسلانا). روكسلاناهمسرش را متقاعد كرد كه ابراهیم پاشا دشمن است و سلطان در ۱۹۵۳دستور قتلاو را صادر كرد.
این موزه در سال ۱۵۲۴به دستور وزیر اعظم ساخته شد. این بنابزرگترین بنائی بود که در تاریخ دوره امپراطوری عثمانی ساخته شد. مجموعهموزه شامل آثاری از قرون هشتم تا نوزدهم میلادی است. شاخص‌ترین‌های آننمایشگاه بسیار زیبایی از خوشنویسی و ابزار و ادوات آن، فرمان‌های شاهی،طغرا‌ها، و نسخ خطی آرایش یافته است. در بزرگترین تالار قصر (آخرین اتاقطبقه اول) رحل‌های قرآن زیبایی از قرن ۱۶، مینیاتور‌های تركی و مجموعهبسیار نفیسی از كهن‌ترین فرش‌های دنیا نگهداری می‌شوند. در این موزههمچنین، سرامیک‌های ارزشمند، اشیاء فلزی و چوبی هنری و پارچه‌های كهننگهداری می‌شوند.
كافی‌شاپ در حیاط موزه نیز میز‌هایی در تراس با دید زیبایی از هیپودروم (سیرك) دارد.

آدرس: تركیه، استانبول، سلطان احمد، آتمیدانی
تلفن: ۱۸۰۵ ۵۱۸ (۲۱۲ ۰۰۹۰)
ساعات بازدید
(نوامبر تا مارس) سه‌شنبه تا یكشنبه از ۱۰:۰۰تا ۱۷:۰۰
(آوریل تا اكتبر) سه‌شنبه تا یكشنبه از ۱۰:۰۰تا ۱۸:۰۰گروه: موزه، كاخ