Tel: +98 21 2656 6018

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

هندوستان :

هند یا هندوستان با نام رسمی جمهوری هند (هندی: भारत गणराज्य؛ تلفظ: بْهَارَتْ گَنَرَاجْیَه) کشوری در جنوب آسیااست که پایتخت آن دهلی نواست. هندوستان از شمال باختری با پاکستان؛ از شمال با چین، بوتان، نپالو تبت؛ و از شمال خاوری با برمهو بنگلادشهمسایه‌است. همچنین هند از باختر با دریای عرب، از خاور با خلیج بنگال، و از جنوب نیز با اقیانوس هندمرز آبی دارد.

پهناوری هندوستان ۳٬۴۰۲٬۸۷۳کیلومتر مربع(هفتم در جهان، ۲برابر ایران) است. بیشتر سرزمین هندوستان پست و هموار است و رشته‌کوه هیمالیاکه در شمال کشور قرار دارد باعث شده‌است که رطوبت و ابرهای باران‌زا به شمال آسیانفوذ نکند و در نتیجه هند کشوری پرباران و مرطوب و دارای خاک بسیار حاصلخیز است. این موضوع باعث شده‌است که این کشور بتواند جمعیت بسیاری را در خود جای دهد.

جمعیت هندوستان ۱٬۲۱۰٬۱۹۳٬۴۲۲نفر است که دومین کشور پر جمعیت دنیاپس از چینبه شمار می‌آید. بندر بمبئی(مومبائی) با جمعیتی نزدیک به ۱۴میلیون تن، پرجمعیت‌ترین شهر هند است. هند بیش از سی و پنج شهر بزرگ با جمعیت بالای یک میلیون تن دارد. بمبئی (مومبائی)، دهلی، کلکته، مدرس، بنگلور، حیدرآباد، اگرا، میسور، جی‌پور، گوا، پونا، بوپال، تریواندروم، سورات، کانپورو احمدآباداز شهرهای مهم این کشور پهناور هستند.

هندوستان دارای تاریخ و فرهنگ بسیار کهن و پرباری است که به ۳۰۰۰سال پیش از میلادمی‌رسد. هندوستان سرزمین نژادها، زبان‌ها، آیین‌ها، و فرهنگ‌های فراوان و گوناگون می‌باشد. در هند صدها زبان و هزاران گویش و لهجه وجود دارد. علاوه بر دو زبان هندیو انگلیسیکه در قانون اساسی این کشورزبان رسمی اعلام شده‌است. ۲۲زبان دیگر در یک یا چند ایالت موقعیت زبان رسمی را دارند.

طی ۸۰۰سال تسلط فارسی‌زبانان یا ایرانیان بر هند، این کشور از فرهنگ ایرانو زبان فارسیتاثیر بسیاری پذیرفته‌است. زبان فارسی در دورهٔ غزنویانبه هند راه یافت و با فرمانروایی دودمان گورکانیان هندزبان رسمی شد. زبان فارسی هندوستان شاعران بزرگی همچون بیدل دهلوی، و امیر خسرو دهلویو دستگاه شعری سبک هندیرا در خود پروراند. زبان فارسی تاثیر فراوانی بر زبان‌های هندوستان به‌ویژه زبان اردوگذاشته‌است. زبان فارسی پیش از آنکه هندوستان مستعمره انگلستانشود(سده ۱۹میلادی)، دومین زبان رسمی این کشور و زبان فرهنگی و علمی به‌شمار می‌رفت.

هند، بخش بزرگ جنوب آسیاو شبه قاره هندرا به خود اختصاص داده‌است. این کشور با پاکستان، بنگلادش، نپال، بوتان، چینو برمههم مرز است. جغرافیای هند به طور کلی به سه بخش تقسیم می‌شود: فلات بلند هیمالیا، جلگه گنگو شبه جزیره جنوب هند که مناطق مختلف کوهستانی، دره رود خانه‌ای، کویر، دشت و جنگل را در بر می‌گیرد. پائین‌ترین سطح هند، در اقیانوس هند، با ارتفاع صفر و بلندترین نقطه این کشور، قله کانچنجونگا، با ارتفاع ۸۵۶۸متر در هیمالیا قرار دارد که سومین قله مرتفع جهان است.[۶]

هندوستان :

هند یا هندوستان با نام رسمی جمهوری هند (هندی: भारत गणराज्य؛ تلفظ: بْهَارَتْ گَنَرَاجْیَه) کشوری در جنوب آسیااست که پایتخت آن دهلی نواست. هندوستان از شمال باختری با پاکستان؛ از شمال با چین، بوتان، نپالو تبت؛ و از شمال خاوری با برمهو بنگلادشهمسایه‌است. همچنین هند از باختر با دریای عرب، از خاور با خلیج بنگال، و از جنوب نیز با اقیانوس هندمرز آبی دارد.

پهناوری هندوستان ۳٬۴۰۲٬۸۷۳کیلومتر مربع(هفتم در جهان، ۲برابر ایران) است. بیشتر سرزمین هندوستان پست و هموار است و رشته‌کوه هیمالیاکه در شمال کشور قرار دارد باعث شده‌است که رطوبت و ابرهای باران‌زا به شمال آسیانفوذ نکند و در نتیجه هند کشوری پرباران و مرطوب و دارای خاک بسیار حاصلخیز است. این موضوع باعث شده‌است که این کشور بتواند جمعیت بسیاری را در خود جای دهد.

جمعیت هندوستان ۱٬۲۱۰٬۱۹۳٬۴۲۲نفر است که دومین کشور پر جمعیت دنیاپس از چینبه شمار می‌آید. بندر بمبئی(مومبائی) با جمعیتی نزدیک به ۱۴میلیون تن، پرجمعیت‌ترین شهر هند است. هند بیش از سی و پنج شهر بزرگ با جمعیت بالای یک میلیون تن دارد. بمبئی (مومبائی)، دهلی، کلکته، مدرس، بنگلور، حیدرآباد، اگرا، میسور، جی‌پور، گوا، پونا، بوپال، تریواندروم، سورات، کانپورو احمدآباداز شهرهای مهم این کشور پهناور هستند.

هندوستان دارای تاریخ و فرهنگ بسیار کهن و پرباری است که به ۳۰۰۰سال پیش از میلادمی‌رسد. هندوستان سرزمین نژادها، زبان‌ها، آیین‌ها، و فرهنگ‌های فراوان و گوناگون می‌باشد. در هند صدها زبان و هزاران گویش و لهجه وجود دارد. علاوه بر دو زبان هندیو انگلیسیکه در قانون اساسی این کشورزبان رسمی اعلام شده‌است. ۲۲زبان دیگر در یک یا چند ایالت موقعیت زبان رسمی را دارند.

طی ۸۰۰سال تسلط فارسی‌زبانان یا ایرانیان بر هند، این کشور از فرهنگ ایرانو زبان فارسیتاثیر بسیاری پذیرفته‌است. زبان فارسی در دورهٔ غزنویانبه هند راه یافت و با فرمانروایی دودمان گورکانیان هندزبان رسمی شد. زبان فارسی هندوستان شاعران بزرگی همچون بیدل دهلوی، و امیر خسرو دهلویو دستگاه شعری سبک هندیرا در خود پروراند. زبان فارسی تاثیر فراوانی بر زبان‌های هندوستان به‌ویژه زبان اردوگذاشته‌است. زبان فارسی پیش از آنکه هندوستان مستعمره انگلستانشود(سده ۱۹میلادی)، دومین زبان رسمی این کشور و زبان فرهنگی و علمی به‌شمار می‌رفت.

هند، بخش بزرگ جنوب آسیاو شبه قاره هندرا به خود اختصاص داده‌است. این کشور با پاکستان، بنگلادش، نپال، بوتان، چینو برمههم مرز است. جغرافیای هند به طور کلی به سه بخش تقسیم می‌شود: فلات بلند هیمالیا، جلگه گنگو شبه جزیره جنوب هند که مناطق مختلف کوهستانی، دره رود خانه‌ای، کویر، دشت و جنگل را در بر می‌گیرد. پائین‌ترین سطح هند، در اقیانوس هند، با ارتفاع صفر و بلندترین نقطه این کشور، قله کانچنجونگا، با ارتفاع ۸۵۶۸متر در هیمالیا قرار دارد که سومین قله مرتفع جهان است.[۶]