Tel: +98 21 2656 6018

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

مسجد امام

این مسجد یکی از زیباترین بناهای جهان اسلام است که در ضلع جنوبی میدان نقش جهان واقع شده است و به دستور شاه عباس اول صفوی توسط استاد علی اکبر اصفهانی در قرن یازدهم ه.ق و در سال 1020 ه.ق به سبک مساجد چهار ایوانی بنا گردید. ایوان ورودی این مسجد همراه با دو منار شکوهمند آن بنا به نظر محققین یکی از زیباترین و چشمگیرترین ایوان هایی است که در ایران بنا شده است و چشم و احساس هر بیننده ای را اغنا می کند.

alt alt

در جای جای این مسجد برترین خوشنویسان آن عصر همچون علیرضا عباسی، محمدرضا امامی، عبد الباقی تبریزی و محمد صالح ،آیاتی از قرآن کریم را بر روی کاشی و بر دیواره های این بنا نقش نموده اند. تمامی سطوح جرزها ، دیواره ها، گنبد، مناره ها و طاق نماهای داخلی و خارجی مسجد به طرز زیبائی با کاشی های هفت رنگ و معرق تزئین یافته اند.
گنبد این مسجد در عین زیبائی دارای عظمتی وصف ناشدنی است ، بگونه ای که به صورت دوپوش طراحی شده و ارتفاع آن از سطح زمین تا نوک گنبد 52 متر است. در ضلع شرقی این مسجد مدرسه علمیه ناصری قرار دارد که در دوران ناصرالدین شاه قاجار مرمت شده است و در ضلع غربی، مدرسه علمیه سلیمانیه قرار دارد که در دوران شاه سلیمان صفوی بنا شده است.

alt

مسجد جامع عباسی دارای صحن زیبا و شکوهمندی است که در مرکز آن حوض بسیار بزرگی طراحی شده است.
از دیگر جاذبه های این مسجد می توان به هفت سنگاب اشاره نمود که در جای جای این مسجد خودنمائی می نمایند. همچنین این مسجد دارای ساعتی آفتابی است که در ضلع شمالی مدرسه سلیمانیه واقع شده و نمایانگر ظهر شرعی در مسجد است.

alt

 

مسجد امام

این مسجد یکی از زیباترین بناهای جهان اسلام است که در ضلع جنوبی میدان نقش جهان واقع شده است و به دستور شاه عباس اول صفوی توسط استاد علی اکبر اصفهانی در قرن یازدهم ه.ق و در سال 1020 ه.ق به سبک مساجد چهار ایوانی بنا گردید. ایوان ورودی این مسجد همراه با دو منار شکوهمند آن بنا به نظر محققین یکی از زیباترین و چشمگیرترین ایوان هایی است که در ایران بنا شده است و چشم و احساس هر بیننده ای را اغنا می کند.

alt alt

در جای جای این مسجد برترین خوشنویسان آن عصر همچون علیرضا عباسی، محمدرضا امامی، عبد الباقی تبریزی و محمد صالح ،آیاتی از قرآن کریم را بر روی کاشی و بر دیواره های این بنا نقش نموده اند. تمامی سطوح جرزها ، دیواره ها، گنبد، مناره ها و طاق نماهای داخلی و خارجی مسجد به طرز زیبائی با کاشی های هفت رنگ و معرق تزئین یافته اند.
گنبد این مسجد در عین زیبائی دارای عظمتی وصف ناشدنی است ، بگونه ای که به صورت دوپوش طراحی شده و ارتفاع آن از سطح زمین تا نوک گنبد 52 متر است. در ضلع شرقی این مسجد مدرسه علمیه ناصری قرار دارد که در دوران ناصرالدین شاه قاجار مرمت شده است و در ضلع غربی، مدرسه علمیه سلیمانیه قرار دارد که در دوران شاه سلیمان صفوی بنا شده است.

alt

مسجد جامع عباسی دارای صحن زیبا و شکوهمندی است که در مرکز آن حوض بسیار بزرگی طراحی شده است.
از دیگر جاذبه های این مسجد می توان به هفت سنگاب اشاره نمود که در جای جای این مسجد خودنمائی می نمایند. همچنین این مسجد دارای ساعتی آفتابی است که در ضلع شمالی مدرسه سلیمانیه واقع شده و نمایانگر ظهر شرعی در مسجد است.

alt