Tel: +98 21 2656 6018

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

جام جم آنلاین : کشور کنیا در شرق آفریقا از معدود کشورهای قاره سیاه است که نسبت به حیات وحش خود توجه نشان داده و اهمیت آن را در جلب توریست ها و در نتیجه کسب درآمد ارزی دریافته است. کنیا دارای پارک های ملی حیات وحش بسیاری از جمله پارک مشهور ماسایی مارا است که از آنها به خوبی در مقابل شکارچیان غیرقانونی و قاچاقچیان حیوانات محافظت می شود. دشت های بی انتها و بیشه زارهای کنیا مملو از حیوانات وحشی همواره مسافران را مجذوب خود میکنند. در پارک های ملی وحش کنیا می توان بسیاری از گونه های جانوران را مشاهده کرد که نسل آنها در اغلب کشورهای آفریقایی منقرض شده است.
سافاری تور به قلب حیات وحش کنیا. ۱۸ تیر ۹۰ .
منبع: مگزین نتور. گزارش : بهرام افتخاری.

alt
تصویر یک پلنگ ماده جوان روی یک شاخه درختی بر فراز رودخانه رونگای در پارک وحش ماسایی مارا در کنیا.
alt
یک کفتار برای شکار فلامینگوهای کوتوله صورتی در دریاچه ناکورو در کنیا داخل آب کم عمق دریاچه شده است.
alt
صحنه دیدنی جدال دو درنای سلطنتی نر در پارک ماسایی مارا در کنیا و در حالی که درنای ماده در انتظار نتیجه این نبرد است.
alt
صحنه زیبای یک گله زرافه گونه کنیایی در پارک ماسایی مارا در کنیا.
alt
منظره بدیع یک گله فیل که در پارک وحش آمبوسلی در کنیا از نزدیکی دامنه کوه کلیمانجارو عبور میکنند.
alt
تصویر گورخرها درکنار یک گله بزرگ ویلدبیس از رودخانه مارا در پارک وحش ماسایی مارا در کنیا آب میخورند. آنها باید در این کار شتاب کنند زیرا رودخانه مارا محل زندگی کروکودیلهایی با جثه های غولآسا است.
alt
تصویر چهار توله یوزپلنگ روی لانه موریانه ها در پارک وحش ماسایی مارا در کنیا که ظاهرا به تلاش مادرشان برای شکار چشم دوخته اند.
alt
تصویری از یک گله غزال تامسون که در زیر بارش شدید باران در پارک وحش ماسایی مارا در کنیا پشت خود را رو به باد گرفته و بیحرکت انتظار میکشند.
alt
صحنه مهیج و نادر یک توله شیر که در برابر شیر نر بالغ از جانش دفاع میکند در باغ وحش پارک ماسایی مارا در کنیا. شیرهای بالغ نر پس از اینکه رهبری یک گروه را در دست میگیرند با کشتن توله شیرهای جوان تلاش میکنند تا نسل جدیدی را از خود بر جای بگذارند.
alt
تصویر دیدنی یک پلنگ که در بالای یک درخت در دشتی در پارک وحش ماسایی مارا در کنیا و در آغاز شب برای شکار به دشت چشم دوخته است.

جام جم آنلاین : کشور کنیا در شرق آفریقا از معدود کشورهای قاره سیاه است که نسبت به حیات وحش خود توجه نشان داده و اهمیت آن را در جلب توریست ها و در نتیجه کسب درآمد ارزی دریافته است. کنیا دارای پارک های ملی حیات وحش بسیاری از جمله پارک مشهور ماسایی مارا است که از آنها به خوبی در مقابل شکارچیان غیرقانونی و قاچاقچیان حیوانات محافظت می شود. دشت های بی انتها و بیشه زارهای کنیا مملو از حیوانات وحشی همواره مسافران را مجذوب خود میکنند. در پارک های ملی وحش کنیا می توان بسیاری از گونه های جانوران را مشاهده کرد که نسل آنها در اغلب کشورهای آفریقایی منقرض شده است.
سافاری تور به قلب حیات وحش کنیا. ۱۸ تیر ۹۰ .
منبع: مگزین نتور. گزارش : بهرام افتخاری.

alt
تصویر یک پلنگ ماده جوان روی یک شاخه درختی بر فراز رودخانه رونگای در پارک وحش ماسایی مارا در کنیا.
alt
یک کفتار برای شکار فلامینگوهای کوتوله صورتی در دریاچه ناکورو در کنیا داخل آب کم عمق دریاچه شده است.
alt
صحنه دیدنی جدال دو درنای سلطنتی نر در پارک ماسایی مارا در کنیا و در حالی که درنای ماده در انتظار نتیجه این نبرد است.
alt
صحنه زیبای یک گله زرافه گونه کنیایی در پارک ماسایی مارا در کنیا.
alt
منظره بدیع یک گله فیل که در پارک وحش آمبوسلی در کنیا از نزدیکی دامنه کوه کلیمانجارو عبور میکنند.
alt
تصویر گورخرها درکنار یک گله بزرگ ویلدبیس از رودخانه مارا در پارک وحش ماسایی مارا در کنیا آب میخورند. آنها باید در این کار شتاب کنند زیرا رودخانه مارا محل زندگی کروکودیلهایی با جثه های غولآسا است.
alt
تصویر چهار توله یوزپلنگ روی لانه موریانه ها در پارک وحش ماسایی مارا در کنیا که ظاهرا به تلاش مادرشان برای شکار چشم دوخته اند.
alt
تصویری از یک گله غزال تامسون که در زیر بارش شدید باران در پارک وحش ماسایی مارا در کنیا پشت خود را رو به باد گرفته و بیحرکت انتظار میکشند.
alt
صحنه مهیج و نادر یک توله شیر که در برابر شیر نر بالغ از جانش دفاع میکند در باغ وحش پارک ماسایی مارا در کنیا. شیرهای بالغ نر پس از اینکه رهبری یک گروه را در دست میگیرند با کشتن توله شیرهای جوان تلاش میکنند تا نسل جدیدی را از خود بر جای بگذارند.
alt
تصویر دیدنی یک پلنگ که در بالای یک درخت در دشتی در پارک وحش ماسایی مارا در کنیا و در آغاز شب برای شکار به دشت چشم دوخته است.