Tel: +98 21 2656 6018

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

 

معرفی تورها

 

شركت خدمات مسافرتی ، جهانگردی و طبیعت گردی كاروان كوچ ، پیشرو درارائه خدمات نوین تورهای زبان انگلیسی ، اقدام به برگزاری مستمر و نوین تورهای زبان انگلیسی نموده است .

 

این تورها در مناطق مختلف فرهنگی ،تاریخی ،طبیعی و ماجراجویانه برگزار خواهد شد كه شامل تورهای یكروزه داخل شهری ، یكروزه خارج شهر، چند روزه در محیط های شهری و طبیعی و یا بصورت بیرون شهری در محیط های تخصصی بسته بصورت كَمپین تورانگلیسی در داخل و خارج از كشور برگزار خواهد شد.

 

این شركت علاوه بر تورهای معرفی شده عمومی گروهی آمادگی دارد تا تورهایی بصورت جداگانه و تخصصی برای گروه ها و شركت ها و سازمان ها برگزار كند.

 

همچنین دانشجویان و دانش آموزانی كه علاقمند به تحصیل زبان انگلیسی هستند می توانند از خدمات تورهای زبان بین المللی این شرکت در تمامی نقاط دنیا استفاده نمایند.

 

معرفی تورها

 

شركت خدمات مسافرتی ، جهانگردی و طبیعت گردی كاروان كوچ ، پیشرو درارائه خدمات نوین تورهای زبان انگلیسی ، اقدام به برگزاری مستمر و نوین تورهای زبان انگلیسی نموده است .

 

این تورها در مناطق مختلف فرهنگی ،تاریخی ،طبیعی و ماجراجویانه برگزار خواهد شد كه شامل تورهای یكروزه داخل شهری ، یكروزه خارج شهر، چند روزه در محیط های شهری و طبیعی و یا بصورت بیرون شهری در محیط های تخصصی بسته بصورت كَمپین تورانگلیسی در داخل و خارج از كشور برگزار خواهد شد.

 

این شركت علاوه بر تورهای معرفی شده عمومی گروهی آمادگی دارد تا تورهایی بصورت جداگانه و تخصصی برای گروه ها و شركت ها و سازمان ها برگزار كند.

 

همچنین دانشجویان و دانش آموزانی كه علاقمند به تحصیل زبان انگلیسی هستند می توانند از خدمات تورهای زبان بین المللی این شرکت در تمامی نقاط دنیا استفاده نمایند.