Tel: +98 21 2656 6018

شرکت خدمات مسافرتي، جهانگردي و طبيعت گردی

دره نوردی
با وجود آنکه کشور ایران در منطقه گرم و خشک قرار گرفته است، اما دو رشته کوه البرز و زاگرس که هر کدام امتدادی بیش از 1000 کیلومتر دارند باعث بوجود آمدن قله های بسیار و همچنین گردنه ها، یال ها، و دره های زیادی شده است.
هدف از برگزاری تورهای دره نوردی گذر از دره های بسیار زیبا و تماشای چشم اندازهای بی نظیر این مناطق بکر در ایران می باشد. هیجان بسیار زیاد و ورزشی بودن در کنار امنیت از دیگر ویژگی های بارز این دسته از تورهاست. این برنامه ها توسط افراد مجرب و دوره دیده از سوی باشگاه های کوهنوردی و فدراسیون کوهنوردی انجام می شود
.

 
دره نوردی
با وجود آنکه کشور ایران در منطقه گرم و خشک قرار گرفته است، اما دو رشته کوه البرز و زاگرس که هر کدام امتدادی بیش از 1000 کیلومتر دارند باعث بوجود آمدن قله های بسیار و همچنین گردنه ها، یال ها، و دره های زیادی شده است.
هدف از برگزاری تورهای دره نوردی گذر از دره های بسیار زیبا و تماشای چشم اندازهای بی نظیر این مناطق بکر در ایران می باشد. هیجان بسیار زیاد و ورزشی بودن در کنار امنیت از دیگر ویژگی های بارز این دسته از تورهاست. این برنامه ها توسط افراد مجرب و دوره دیده از سوی باشگاه های کوهنوردی و فدراسیون کوهنوردی انجام می شود
.