طبیعت گردی / شهرگردی

اینگونه سفرها ترکیبی از سفرهای شهری و طبیعت گردی می باشد. در این سفرها علاوه بر بازدید از شهرها و جاذبه های درون شهری و دیدنی های فرهنگی تاریخی شهرها ، با توجه به سطح و درجه فعالیت و فعالیت برناه به مناطق طبیعی از جمله کوهستان، دامنه های کوه ، کویر و .. رفته و در یک یا چندین برنامه های طبیعت گردی شرکت خواهیم نمود.